dsc 0285W dniu 16.05.2017 r. 20 osobowa grupa dzieci z Gminy Żelechlinek uczestniczyła w piątym spotkaniu w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Projekt realizowany jest przez Łódzki Dom Kultury w partnerstwie z Gminnym Domem Kultury w Żelechlinku. Beneficjentami projektu jest grupa 20 dzieci z Gminy Żelechlinek w wieku od 7- do 11 lat.
Piąte ostatnie spotkanie rozpoczęło się wycieczką po Akademii Sztuk Pięknych, druga część spotkania odbyła się w Łódzkim Domu Kultury. Wycieczka rozpoczęła się filmem edukacyjnych na temat barw, kolorów i przestrzeni w malarstwie. Następnie dzieci zwiedzały Centrum Mody, Centrum Projektowania, Bibliotekę ASP i profesjonalny wybieg dla modelek prezentujących prace projektantów mody. Po Akademii Sztuk Pięknych oprowadzała Pani Magdalena Świątczak – pracownik Łódzkiego Domu Kultury wraz z pracownikami Akademii. Drugie tego dnia spotkanie miało charakter warsztatowy. Warsztaty z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych prowadziła dr hab. Ewa Bloom – Kwiatkowska - przedstawiciel Pracowni Zagadnień Scenograficznych ASP.
Na warsztatach każde dziecko wykonało projekt stroju i maski dla wymyślonego przez siebie bohatera - postaci. Zajęcia poprzedzone były filmem edukacyjnym i pokazem zdjęć strojów wykonach z rzeczy przeznaczonych do recyclingu. Serdeczne podziękowania dla mam: które pomagały sprawować opiekę nad dziećmi podczas wycieczki i zajęć. Ostatnim etapem projektu jest inscenizacja z udziałem wszystkich uczestników projektu. Inspiracją do spektaklu maja być wydawnictwo ekologiczne „Sprężynek na tropie tajemnic” Ewy Frączek.
Inscenizacja, którą przygotowuje Gminny Dom Kultury nosi tytuł „Przygody Sprężynka w lesie”.

 

image010Dnia 15 maja 2017 r w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Projekt realizowany jest przez Łódzki Dom Kultury w partnerstwie z Gminnym Domem Kultury w Żelechlinku. Beneficjentami projektu jest grupa 20 dzieci z Gminy Żelechlinek w wieku od 7 do 11 lat.
Spotkanie miało charakter warsztatowy. Warsztaty praktycznej realizacji kostiumów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych prowadziła Magdalena Urbańska - Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na warsztatach uczestnicy wykonywali ubiory sceniczne do przygotowywanej przez dzieci inscenizacji. Elementy strojów i dekoracji wykonywane były z materiałów odzyskanych, które po wykorzystaniu poddane zostaną fizycznemu recyclingowi. Zajęcia miały charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb przygotowywanego spektaklu. W ramach warsztatów dzieci wykonały świerk z tektury ozdabiając go plastikowymi korkami i ścinkami papieru i gazet. Przed uczestnikami projektu jeszcze jedno spotkanie wyjazdowe do Łodzi, tym razem na Akademię Sztuk Pięknych.

plakat Miodobranie2017

image035W dniu 08.05.2017r. 20 osobowa grupa dzieci z Gminy Żelechlinek uczestniczyła w trzecim spotkaniu w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologiczno - artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”. Projekt realizowany jest przez Łódzki Dom Kultury w partnerstwie z Gminnym Domem Kultury w Żelechlinku. Beneficjentami projektu jest grupa 20 dzieci z Gminy Żelechlinek w wieku od 7- do 11 lat. 

Trzecie spotkanie odbyło się na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Spotkanie miało charakter warsztatowy . Warsztaty ze scenografii ekologicznej prowadziły dr Joanna Matuszewska i dr Katarzyna Bernatek – Bączyk- Przedstawicielki Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Uczestnicy warsztatów tworzyli elementy dekoracji do przygotowywanego przez dzieci spektaklu, nawiązując d proekologicznych rozwiązań architektonicznych m.in. z tektury. Dzieci podzielone zostały na 4 grupy w których wykonały własnoręcznie z papieru i tektury strój grzyba, motyla, oraz rekwizytu do spektaklu (drzewa, korzenie, konary). Serdeczne podziękowania dla mam, które pomagały sprawować opiekę nad dziećmi podczas zajęć. Kolejne spotkanie w Łodzi 16maja, tym razem na Akademii Sztuk Pięknych.