orkiestry001W niedzielę 3 lipca 2016 r. w Spale odbył się przegląd orkiestr dętych. Tym razem nie przeprowadzano konkursu, wobec czego stres był mniejszy niż zwykle. Przed licznie zebraną publicznością zaprezentowało się pięć orkiestr dętych z terenu powiatu tomaszowskiego: ze Smardzewic, Lubochni, Zawady, Łaznowa oraz Żelechlinka. Orkiestrę z Zawady wspierały swoimi występami młodziutkie mażoretki.

zebranie002Podczas walnego zebrania członków, które miało miejsce w sobotę 2 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Żelechlinie przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Aktywni dla Gminy Żelechlinek” za rok 2015. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną, wobec czego wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia został przyjęty jednogłośnie.
Przybyli na spotkanie, po zamknięciu jego oficjalnej części, przypominali przyśpiewki ludowe przy akompaniamencie kapeli ludowej. Mogli się też posilić poczęstunkiem przygotowanym w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”.

jarmant005W dniach od 13.06.2016 do 19.06.2016 r. w Powiecie  Tomaszowskim  odbywało się wiele uroczystości związanych ze  sprowadzeniem z Padwy relikwii św. Antoniego. Tydzień Antoniański połączony był z obchodami 1050 chrztu Polski. W tych dniach w samym Tomaszowie Maz. i gminach powiatu odbywało się wiele imprez i uroczystości towarzyszących obchodom.

majowka00222 maja 2016 r. w Domu Ludowym w Naropnej z inicjatywy mieszkańców Naropnej, Józefina i Kopca  obyła się majówka rodzinna połączona z obchodami  Dnia Dziecka. W spotkaniu integracyjnym udział wzięły całe rodziny, dla których organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i zabaw. Oprócz grilla i słodkiego poczęstunku, przygotowano coś również dla ducha. Imprezie towarzyszyły gry ,  zabawy , tańce ,konkurencje sportowe  dla wszystkich członków rodziny. Zabawa na świeżym powietrzy trwała do godzin wieczornych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pań : Ewy Kaczmarek i Moniki Frątczak- Korytek – inicjatorek wszystkich wydarzeń w Domu Ludowym w Naropnej jak i wszystkich mieszkańców zaangażowanych w przygotowanie majówkowej imprezy.